Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlivu polohy na obvyklou cenu bytových jednotek ve vybraných lokalitách 

  Hykšová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt. Oceňované byty se nacházejí v lokalitách Děčín, Ústí nad Labem a Most. Teoretická část se zaměřuje na definice, základní pojmy, ...
 • Historický vývoj pojmů součásti a příslušenství nemovitosti 

  Vidovičová, Ivana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Článek se zabývá historií pojmů součást a příslušenství nemovitostí v občanských zákonících, které v průběhu let platili na našem území. V závěru článku jsou uvedeny důležité poznatky z nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě 

  Štencl, František
  Diplomová práce popisuje současnou bytovou situaci v lokalitě města Olomouc. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých městských částech a posuzuje změny nájmu z hlediska faktorů, které je ovlivňují. ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti - zemědělské usedlosti 

  Šťastný, Petr
  Diplomová práce na téma „Reálné rozdělení nemovitosti – zemědělské usedlosti“ se zabývá reálným rozdělením konkrétní zemědělské usedlosti v obci XXX, okres Olomouc. Na základě provedeného místního šetření a po prostudování ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu 

  Hrdličková, Eliška
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení možností reálného rozdělení areálu autoservisu jako první možnosti při vypořádání spoluvlastnictví v případě že nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části práce ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Děčín a okolí 

  Simonides, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání vybraných metod ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Děčín. Teoretická část je věnována stěžejním pojmům, definicím a použitým vzorcům. Blíže je též popsána lokalita daného ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt ve Žďáře nad Sázavou 

  Úradníček, Pavel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání jednotlivých metod, které se používají pro ocenění nemovitostí typu byt. Z metod využívaných pro oceňování se využije administrativní způsob ocenění, pro stanovení obvyklé ceny ...
 • Věcná práva zapisovaná do Katastru nemovitostí 

  Nippert, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá věcnými právy zapisovanými do katastru nemovitostí. Je rozdělena do deseti kapitol. Práci otevírá charakteristika věcných práv. Po stručném historickém exkursu následuje pojednání o katastru ...
 • Výhody současně vznikajících stavebních a bytových družstev 

  Šenovský, Tomáš
  Cílem mé diplomové práce je popsat problematiku financování bydlení v bytech ve vlastnictví bytového družstva, vliv ekonomiky družstva na cenu bytů či vliv družstevního vlastnictví na prodejní cenu bytu. V rámci práce se ...
 • Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem po 1.1.2014 

  Dubovská, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá právními vztahy k nemovitostem. Je sesta-ven přehled práv, která je možné do katastru zapsat. Práce pojednává v jednotlivých kapitolách o vlastnickém právu k nemovitostem, o jiných věcných ...