Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti využití kotelních strusek 

  Fialová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je ...
 • Preparation and Properties of Various Magnetic Nanoparticles 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír; Schneeweiss, Oldřich (MDPI, 2009-03-30)
  The fabrications of iron oxides nanoparticles using co-precipitation and gadolinium nanoparticles using water in oil microemulsion method are reported in this paper. Results of detailed phase analysis by XRD and Mössbauer ...
 • Příprava vzorků pro elektrochemické studium povrchů – transport vzorku mezi UHV a elektrochemickým prostředím 

  Jakub, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných povrchů oxidů železa, konkrétně Fe3O4(001) and -Fe2O3(012). Použité výzkumné metody spojují tradiční techniky používáné v prostředí ultravysokého vakua (UHV) s technikami ...
 • Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí 

  Komora, Mojmír
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom alfa-Fe2O3(012) vystaveného vodnému prostrediu. Súčasný stav poznania ohľadom oxidov železa s pozornosťou vkladanou do popisu alfa-Fe2O3 a jeho (012) povrchu je stručne zhrnutá. ...