Now showing items 1-1 of 1

  • Testování okysličenosti krve pro piloty 

    Kvasnička, Pavel
    Práce se zabývá studiem měření okysličenosti krve u pilotů, které je založeno na neinvazivní metodě pulsní oxymetrie. Tato metoda využívá selektivní absorpce záření oxyhemoglobinem a redukovaným hemoglobinem ve spektru ...