Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Pernica, Vítězslav
  Práce se zabývá metodikou výzkumu příčin vad u ocelových odlitků vyrobených ve slévárně DSB EURO s.r.o. Cílem bylo optimalizovat výrobní parametry tak, aby se snížil výskyt povrchových vad na odlitcích. V první fázi byly ...
 • Reoxidační pochody v ocelích 

  Kotásek, Petr
  Práce se zabývá vývojem a ověřením metodiky sběru dat, která je následně použita při výzkumu reoxidačních pochodů v ocelových odlitcích. K posouzení míry reoxidace byla měřena aktivita kyslíku v peci, pánvi a ve formě. ...
 • Vliv aktivity kyslíku, během tavby a odlévání, na metalurgickou jakost slitin železa 

  Pecina, Vladimír
  Odlévání zkušebních odlitků z nízkouhlíkové oceli s různými stupni dezoxidace. Měření aktivity kyslíku v odlitcích od odlití až po ztuhnutí odlitku. Analýza chemického složení vměstků. Výpočet termodynamické rovnováhy mezi ...