Now showing items 1-1 of 1

  • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

    Synek, Josef
    Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku ...