Now showing items 1-2 of 2

  • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

    Synek, Josef
    Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku ...
  • Testování okysličenosti krve pro piloty 

    Kvasnička, Pavel
    Práce se zabývá studiem měření okysličenosti krve u pilotů, které je založeno na neinvazivní metodě pulsní oxymetrie. Tato metoda využívá selektivní absorpce záření oxyhemoglobinem a redukovaným hemoglobinem ve spektru ...