Now showing items 1-12 of 12

 • Degradace inkoustových výtisků 

  Stančík, Jiří
  Technologie inkjetového tisku se v posledním desetiletí stala velmi populární především pro tisk digitálních fotografií. Spotřebitelé mají na výběr z velkého množství jak originálních, tak levnějších alternativních inkoustů ...
 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Materiálový tisk ozonových dozimetrů 

  Petříčková, Zuzana
  Diplomová práce popisuje různé způsoby měření ozonu a shrnuje současný stav poznání v oblasti jednorázových tištěných ozonových dozimetrů. Práce dále řeší barviva, která mají potenciál pro vytvoření ozonového dozimetru. ...
 • Možnosti hygienického zabezpečení pitné vody 

  Šopíková, Lucie
  V první části práce bakalářské práce zpracovávám přehled všech možností dezinfekce pitné vody používaných v současnosti. V druhé části se zaměřuji na uvedení příkladů využití jednotlivých jmenovaných způsobů dezinfekce ...
 • Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr 

  Petříčková, Zuzana
  Tato bakalářská práce pojednává o možných metodách měření ozonu a specializuje se zejména na současný stav poznání opto-chemických senzorů. Detekce ozonu pomocí těchto senzorů je založená na změně jejich barvy odpovídající ...
 • Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy 

  Nývltová, Barbora
  S neustálým nárůstem znečištění životního prostředí se zhoršuje kvalita povrchové vody, která je technologickými procesy upravována na vodu pitnou, a je proto nutné klást zvýšené nároky na účinnost těchto technologických ...
 • Sestavení a testování zařízení pro výrobu ozonované vody a její aplikace na čištění křemíkových desek 

  Ředina, Dalibor
  Deionizovaná ozonovaná voda neboli tzv. DIO3 se zdá být vhodnou alternativou pro použití v polovodičovém průmyslu. Užití DIO3 při odstraňování fotorezistu z křemíkových desek je rychlejší, levnější a šetrnější k životnímu ...
 • Studium kinetiky samovolného rozpadu ozónu ve vodě 

  Fendrych, Adam
  V obecné části práce jsou prezentovány odborné informace shromážděné k problematice samovolnému rozpadu ozonu ve vodném roztoku a možnostem analytického sledování těchto procesů. Zvláštní pozornost je věnována vlivu pH, ...
 • Studium reakcí ozónu s povrchem kovových materiálů 

  Krzyžanková, Anežka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium reakcí ozonu a kyslíku s povrchem kovových materiálů. Ozon podléhá samovolnému rozkladu, který je například ovlivněn zvýšenou teplotou nebo reakcemi s jinými látkami. Cílem je ...
 • Tištěný ozonový dozimetr 

  Védlová, Petra
  Tato diplomová práce pojednává o metodách měření ozonu, se zaměřením na metody opto-chemické, kdy je zkoumána barevná změna vzorku. Dále se zabývá barvivy, která jsou citlivá na ozon a jejich kinetikou degradace. V ...
 • Využití aktivního kyslíku pro čištění klimatizace automobilu 

  Zapletal, Adam
  Diplomová práce se zabývá čištěním automobilové klimatizace pomocí ozonu. Cílem je navrhnout zařízení pro výrobu ozonu, jeho umístění a algoritmus čištění. Práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní teoretické části je ...
 • Využití oxidačních procesů (AOP) pro odstraňování mikropolutantů 

  Stříteský, Luboš
  Tato práce se zabývá využitím pokrokových oxidačních procesů (AOPs) k odstraňování mikropolutantů z odpadních vod. První kapitola je věnována vysvětlení potřeby AOPs, jakosti vod, znečištění a látkám, které se ve vodě ...