Now showing items 1-3 of 3

 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Thermal lens spectrometric detection of MRI contrast agents in the process of their photocatalytic degradation 

  Petruľák, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na studium degradace kontrastních látek pro magnetickou rezonanci. Tyto látky se dnes ve velké míře používají v oblastech s rozvinutým zdravotnictvím. Můžeme je najít v odtocích z čistíren ...
 • Využiti ozonu při čistění odpadních vod 

  Hásová, Eva
  Diplomová práce bude zaměřená na možnosti využití ozonu při čištění odpadních vod. Experimentální část bude zaměřena na studium využití ozonu ve dvou typech ozonizačních reaktorů (probublávaná kolona, ejektorový ozonizační ...