Now showing items 1-6 of 6

 • Měření tvarově složitých dílů s využitím zpracování obrazu 

  Sujová, Sára
  Bakalárska práca sa zaoberá témou merania opotrebenia pastorka REA aktuátora využívaného pri regulácii systému obtokového ventilu turbodúchadla. Prvá teoretická časť práce popisuje témy obtokových ventilov, aktuátorov, ...
 • Návrh výrobní technologie ozubeného hřídele převodovky 

  Hulvej, Matúš
  Táto diplomová práca obsahuje zostavenie technologického projektu pojednávajúceho o návrhu výrobnej technológie ozubeného hriadeľa prevodovky a návrhu vhodnej alternatívnej technológie. Obsahom práce je rozbor súčiastky, ...
 • NVH analýza převodových ústrojí 

  Gazda, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom merania vibrácií a hluku vozidlových prevodoviek. Najprv sú popísané hlavné časti prevodovky. Ďalej nasleduje popis zdrojov vibrácií a hluku a ich šírenia. Podstatná časť práce sa ...
 • Převodovka pro pohon přední nápravy vozidla 

  Černuško, Lukáš
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť koncepciu pohonu elektromobilu, ktorá umožňuje vektorovanie točivého momentu medzi jednotlivé kolesá nezávisle a navrhnúť prevodovku pre prednú nápravu. Účelom bolo využiť vozidlo na ...
 • Výpočtové modelování tuhosti záběru ozubených kol 

  Gazda, Silvester
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné k analýze problému, ako geometria evolventného ...
 • Výpočtové modely dynamiky převodových ústrojí 

  Czakó, Alexander
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím poznatkov o výpočtovom modelovaní dynamiky prevodových ústrojenstiev. Modelovanie dynamiky má rozdielne stupne zložitosti. Od modálnej, harmonickej analýzy riešenej v MKP až po ...