Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice 

    Němec, Ivo
    Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním rozdílných principů řízení topných těles v pájecích stanicích a vlivu bezolovnaté pájecí slitiny na životnost pájecích hrotů. V práci je shrnut popis dílčích prvků pájecích stanic ...
  • Transformátorová páječka 500W 

    Šelepa, Jan
    Tato diplomová práce obsahuje kompletní návrh a popis realizace transformátorové páječky 500W. Páječka obsahuje jednočinný DC/DC měnič s impulzním transformátorem. Celé zařízení pracuje s velmi malým výstupním napětím a ...