Now showing items 1-20 of 31

 • Automatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátorem 

  Rychtářík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného dopravníkového zásobníku, který je určen pro vstřikovací lisy. Jedná se o sestavu pásových dopravníků, gravitačních válečkových tratí a zdviže. V této práci je obsaženo ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 5-12 tun/hod 

  Bobkovič, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný návrh priebežného miesiča pre prípravu zmesi s zlievarenstve s kapacitou 5 až 12 ton za hodinu. Práca obsahuje stručný popis technológie miesenia a základné parametre obdobných strojov. ...
 • Mechanický manipulátor 

  Kopecký, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je navrhnout mechanický manipulátor. Práce obsahuje varianty kinematiky zdvihu pásového dopravníku, funkční výpočty pásového a válečkového dopravníku a rizikovou analýzu (podklad pro prohlášení ...
 • Napínací zařízení pásových dopravníků 

  Glac, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním řady způsobu napínacích zařízení pásových dopravníku a konstrukčním návrhem pneumatického napínacího zařízení DYNAP. Je zde provedený vzorový výpočet napínací síly. Dále jsou zde ...
 • Návrh svislého dopravníku pro sypké materiály 

  Tulis, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je vypracovat návrh svislého pásového dopravníku na sypké hmoty s dopravním výkonem 100 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 40 m a výškovým rozdílem 37 m. Součástí práce je stručný popis pásových ...
 • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

  Skalský, Jakub
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...
 • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

  Skalský, Jakub
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...
 • Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting 

  Šťastný, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání části lisovací linky na výrobu reflektorů ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., Jihlava. První část je zaměřena na popis stávajícího stavu uspořádání pracovišť lisovací ...
 • Pásové dopravníky - speciální konstrukce 

  Hejl, Radek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování přehledu výrobců pásových dopravníku a jejich jednotlivých komponentů spolu s objasněním funkcí a konstrukcí vybraných celků. Práce obsahuje základní rozdělení, přehled výrobců ...
 • Pásový dopravník 

  Gelnar, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku na drcený vápenec.V úvodu jsou stručně shrnuty základní díly a koncepce řešení pásových dopravníků. V práci je proveden výpočet dle normy ČSN ISO 5048. ...
 • Pásový dopravník 

  Dušek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku tvořícího část zauhlovacího systému tepelné elektrárny. Obsahuje základní konstrukční řešení, funkční výpočet dopravníku a pevnostní výpočty jeho ...
 • Pásový dopravník 

  Kvita, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu štěrku s dopravním výkonem 60 t.h-1, výškovým rozdílem 3 m a vzdáleností mezi osami bubnů 10 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Pásový dopravník - toleranční analýza 

  Man, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá toleranční analýzou součinitelů vstupujících do výpočtu dálkového pásového dopravníku pro přepravu mokrého písku. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných pásových dopravníků pro dálkovou ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Vaňous, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 70 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Dále je navržen pohon dopravníku, ...
 • Pásový dopravník pro dopravu kameniva 

  Smola, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva na vzdálenost 40 m a p evýšením 8 m. Práce obsahuje stru ný popis jednotlivých ástí dopravníku, funkční výpočet a určení hlavních ...
 • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

  Fiala, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku, který je součástí dřevozpracující linky štěpkovače. Hlavním úkolem je navrhnout výškově stavitelný a zalamovací pásový dopravník pro dopravu dřevní ...
 • Pásový dopravník pro dopravu vápence 

  Kaderka, Zdeněk
  Cílem mé závěrečné bakalářské práce bylo navrhnout šikmý pásový dopravník pro dopravu drceného vápence. Práce se zabývá funkčním výpočtem, určením hlavních rozměrů dopravníku dle platné normy ČSN ISO 4058 a návrhem pohonu. ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Ješuta, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu křemenného písku s dopravním výkonem 80 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 39 m a výškovým rozdílem 11 m. Práce obsahuje popis hlavních částí ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Motloch, Martin
  Cíl této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočet hřídele hnaného bubnu pásového dopravníku pro recyklované kamenivo. Dále bakalářská práce obsahuje popis ...
 • Pásový dopravník úpadní pro hnědé uhlí 

  Buyalskiy, Alexandr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku úpadného pro hnědé uhlí s ohledem na zadané parametry, které jsou uvedeny v zadání práce. V první častí této práci je uveden účel a rozdělení pásových dopravníků. ...