Now showing items 1-2 of 2

  • Design lavinového vyhledávače 

    Ondráček, Michal
    Projekt vytvořeny v rámci Bakalářské práce je návrh lavinového vyhledávače. Studie současné situace na trhu, vyvoje novych technologií použitelnych pro danou problematiku. Návrh se zaměřuje na ergonomické aspekty použití ...
  • Design lavinového vyhledávače 

    Macháček, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lavinového vyhledávače, který využívá současných technologií, pokouší se odhadnout směr jejich vývoje, kombinuje je v nových souvislostech a na paměti má především funkčnost a vztah ...