Now showing items 1-5 of 5

 • Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi 

  Lattenberg, Pavel
  Tato práce se zabývá zkoumáním možností přípravy umělých pískovců na geopolymerní bázi a způsoby dosažení přírodního vzhledu a dobrých mechanických vlastností. Teoretická část je věnována současnému stavu v oblasti poznání ...
 • Hodnocení poruch kamenných sloupů s využitím ultrazvukové metody 

  Kršková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch kamenných sloupů pomocí ultrazvukové metody. Obsah této práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis postupu hodnocení existujících ...
 • Pokročilé vyhodnocení lomových testů vybraných horninových těles 

  Kubeš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá pokročilým vyhodnocením lomových experimentů vybraných horninových (pískovcových) těles. V první části je popsáno několik lomových modelů/metod, lomově-mechanické parametry, průběh a konfigurace ...
 • Studium možností přípravy syntetických pískovců 

  Solik, Jaroslav
  Tato bakalářská práce studuje možnosti přípravy syntetických pískovců na bázi alkalicky aktivovaných (geopolymerních) pojiv. Cílem práce je navrhnout vhodný pojivový systém o optimální koncentraci, tak aby připravený ...
 • Umělý kámen - metody přípravy a vlastnosti 

  Pluskalová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy umělého kamene. Dokument prezentuje souhrn materiálů a metod vhodných pro přípravu a poukazuje na mechanické vlastnosti, včetně trvanlivosti tohoto materiálu, který má sloužit ...