Now showing items 1-20 of 21

 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Parchański, Martin
  Cílem bakalářské práce je spočítat pro zadaný čtyřválcový benzínový motor geometrické, termodynamické a provozní parametry a následně vypočtené hodnoty porovnat se skutečným motorem a zhodnotit výsledky. Provést výpočet ...
 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Mačuga, Martin
  Dle daného vrtání válce, zdvihu a ideálního indikátorového diagramu budeme zjišťovat maximální tlak ve válci a dále navrhovat rozměry pístní skupiny ( pístu a pístního čepu) a také ojnice. Pak budeme provádět pevnostní ...
 • Hnací ústrojí řadového pětiválcového vznětového motoru 

  Zarambukas, Michalis
  Úkolem bakalářské práce je pro zadaný pětiválcový naftový motor spočítat geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky a poté porovnat se skutečným motorem a zhodnotit výsledky. Dalším krokem je provést ...
 • Hnací ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru 

  Riemel, Pavel
  Cílem bakalářské práce je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového tříválcového vznětového motoru provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry pístní ...
 • Klikové ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Marek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového čtyřválcového zážehového motoru provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry ...
 • Návrh pístu pro vznětový motor VW TDI o výkonu 81kW 

  Skoupý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pístu pro vznětový motor VW TDI o výkonu 81 kW. Cílem této práce je stanovení hlavních rozměrů motoru, klikového mechanismu a pístu. Úvodem jsou popsány části motoru a poté pístní skupina. ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 66kW 

  Mikulka, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je zpracovat výpočtový návrh a konstrukční řešení pístu pro čtyřdobý vznětový motor. V úvodu stručně popisuje píst jako součást pístní skupiny, základní konstrukční provedení pístů pro vznětové ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 77kW 

  Štol, Michal
  Anotace Michal Štol Píst čtyřdobého vznětového přeplňovaného motoru pro osobní automobil ÚADI, 2008, str. 39, obr. 18. V této bakalářské práci se budeme zabývat především popisem jednotlivých částí pístní skupiny čtyřdobého ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru 

  Coufal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu konkrétního čtyřdobého zážehového motoru, který je použit ve vozech Honda CRX 1,6 16v. Je zaměřena na hlavní rozměry pístu, pro které je proveden kontrolní pevnostní výpočet. ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 108kW 

  Burýšek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým a konstrukčním návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru pro osobní automobil se zaměřením na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v podmínkách ke kterým je určen, ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147kW 

  Hejda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147 kW, který se používá do Octavie 2,0 TFSi RS. Zaměřuje se na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v teplotně i silově ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 85kW 

  Petr, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu do čtyřdobého záţehového motoru.Je třeba navrhnout základní rozměry motoru a klikového mechanizmu, tak aby byl píst schopny pracovat v náročných podmínkách kterým je po dobu ...
 • Píst dvoudobého motocyklového motoru o výkonu 25 kW 

  Bečka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu dvoudobého motocyklového motoru o výkonu 25 kW. Zaměřuje se zejména na návrh hlavních rozměrů pístu, rozměrů klikového mechanismu a pevnostní kontrolu nebezpečných průřezů. ...
 • Píst zážehového motoru na bioethanol 

  Žilinský, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout píst pro motor Husqvarna FE 501 přeplňovaný turbodmychadlem pro potřeby soutěže Formula Student používající jako palivo bioethanol. Navržená konstrukce vychází z rešerše konstrukčního ...
 • Pístní a ojniční skupina vznětového motoru 

  Řehůřek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem pístní a ojniční skupiny vybraného vznětového motoru. Před samotným návrhem je vytvořena stručná rešerše pístů a ojnic vznětového motoru. Dále je proveden rozbor klikového ústrojí, který je ...
 • Pístní a ojniční skupina zážehového motoru 

  Adam, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh pístní a ojniční skupiny, kde byl pro návrh vybrán čtyřdobý šestiválcový zážehový motor s výkonem 252kW. Při návrhu je tedy vycházeno z již existujícího motoru, na ...
 • Pístní skupina jednoválcového zážehového motoru 

  Lux, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá pístní skupinou spalovacího motoru. Hlavním cílem práce je provést pevnostní kontrolu pístní skupiny spalovacího motoru aplikací analytických metod pružnosti a pevnosti. Pro stanovení ...
 • Pístní skupina řadového tříválcového vznětového motoru 

  Drdla, Marek
  Cílem této bakalářské práce je provést výpočet termodynamického cyklu daného motoru ze zadaných základních geometrických, termodynamických a provozních parametrů jeho pístnní skupiny. Dalším krokem je navrhnout rozměry ...
 • Písty vznětových motorů osobních vozidel 

  Jašek, Petr
  Tato práce se zabývá pístní skupinou vznětových motorů. Hlavně je zaměřena na písty vznětových motorů. Dále je proveden návrhový výpočet pístu pro vznětový motor a následné vyhodnocení výpočtů.
 • Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS 

  Rada, Lubomír
  V této bakalářské práci řeším úpravu a návrh pístu čtyřdobého vznětového motoru s přímým vstřikováním nafty o výkonu 130 kW, který se používá ve vozidlech značky BMW. Při volbě hlavních rozměrů vycházím z rozměrů původního ...