Now showing items 1-8 of 8

 • Dvoudobé vznětové letecké motory 

  Pochop, Ladislav
  Tato bakalářská práce je pojednáním o dvoudobých vznětových leteckých motorech. Popisuje princip funkce dvoudobého vznětového motoru, jeho odlišnosti od motoru čtyřdobého a motoru zážehového. Dále se zabývá historickým ...
 • Jednopákové systémy ovládání pístové pohonné jednotky 

  Gröger, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje práci letadlových pístových pohonných jednotek a jednopákové systémy jejich ovládání. V první části jsou popsány charakteristiky pístových motorů a jejich regulační veličiny. Druhá část ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Možnosti konverze dvoumotorového pístového letounu Beechcraft B60 Duke na turbovrtulový 

  Skládal, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou konverze dvoumotorového pístového letounu Beechcraft B60 Duke na turbovrtulové motory Walter M601 nebo Pratt & Whitney Canada PT6. Práce se zaměřuje na finanční analýzu vlastního ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další ...
 • Paroplynová elektrárna s spalovacími motory 

  Kubik, Martin
  Cílem této diplomové práce je zpracování a výpočet technologického schématu pro paroplynovou elektrárnu s pístovými motory spalující těžký topný olej. Jsou analyzovány požadavky pístových motorů na úpravu TTO a je navržen ...
 • Prodlužovače dojezdu elektromobilů 

  Kroupa, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o prodlužovačích dojezdu elektromobilů se zaměřením především na pístové spalovací motory. V první části jsou naznačeny důvody použití prodlužovače dojezdu a je také vysvětlen princip použití ...
 • Termodynamika turbovrtulových motorů 

  Halama, Tadeáš
  Tato práce se zabývá problematikou termodynamiky turbovrtulových motorů. V úvodu je čtenář seznámen s historií leteckých motorů, po které následuje porovnání pístových a turbovrtulových motorů. V této části je také popsán ...