Now showing items 1-20 of 20

 • Koš nárazníku vagonu 

  Řezáč, Patrik
  Projekt diplomové práce se zabývá vypracováním návrhu technologického postupu výroby koše nárazníku vagonu objemovým tvářením za tepla. Matriálem pro výrobu je zvolena ocel S235JR (11375). Součástí práce jsou technologické ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Pěchovací zkoušky 

  Chludil, Petr
  Pěchovací, nebo-li tlakové zkoušky se ve strojírenské praxi využívají k zjišťování vlivu tlakového zatížení na vlastnostech materiálu. Zjišťují hodnoty deformačních odporů a tvařitelností zkoušených materiálů. Využitelnost ...
 • Problematika volného kování 

  Máčala, Daniel
  Práce předkládá přehled o problematice volného kování. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním obrázků k dané problematice. Pojednává obecně o volném kování, jeho principu a rozdělení. ...
 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

  Kříbala, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby čepu spojky objemovým tvářením za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R. Velikost výrobní dávky je stanovena na 700 ...
 • Výroba dutého čepu s přírubou tvářením 

  Jedovnický, Jan
  Jedovnický Jan: Výroba dutého čepu s přírubou tvářením Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, škol. roku 2007/2008. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů.
 • Výroba nástrčného klíče 

  Kryštof, Marek
  Práce předkládá návrh výroby nástrčného klíče. Nástrčný klíč se používá jako bezpečnostní klíč pro povolování bezpečnostních matic kol automobilu. Na základě požadavků na součást byla zvolena vhodná technologie výroby. ...
 • Výroba pastorku 

  Vališ, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá literární studií technologie objemového tváření za studena. Dále práce předkládá návrh technologie výroby pastorku do převodovky osobního automobilu z legované oceli dle ČSN 16 326. Na základě ...
 • Výroba pražcového šroubu 

  Bartošek, Filip
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší technologický postup výroby pražcového šroubu při využití technologie objemového tváření za tepla. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ŠROUBÁRNA KYJOV s.r.o. ...
 • Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením 

  Šíma, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STG je zaměřen na návrh technologie výroby sendvičové vložky, používané pro spojení sendvičových panelů podlahy letadla s trupovými přepážkami. Výrobek je zhotoven ...
 • Výroba součásti Trubka objemovým tvářením 

  Grufík, Lubomír
  Předmětem diplomové práce je návrh technologie výroby redukční části trubky. Výroba zadané součásti je na základě výpočtů a simulace navržena na jednu operaci, při níž je provedeno rozšíření i napěchování. Pro výrobu je ...
 • Výroba součásti tvářením za studena 

  Jedovnický, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Trnka, Filip
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Koukal, Vojtěch
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby spojovacího čepu z oceli 11 320 5R technologií objemového tváření za studena. Na základě ...
 • Výroba šroubu 

  Starý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti technologií objemovým tvářením za studena. V práci jsou popsány základní principy výše zmíněné technologie, používané materiály, nástroje i stroje a oblasti využití. Na ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Sejkora, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Večeřa, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby unášecího čepu z korozivzdorné chromové oceli 17 021.3. Na základě studie poznatků o objemovém tváření za studena z dostupné literatury, byly navrženy dvě varianty ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Dušek, Otakar
  Diplomová práce řeší návrh výroby uzavřené matice technologií objemového tváření za studena. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R a velikost její předpokládané roční výrobní série je 800 000 ks. Z navržených ...