Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení toxicity hasebních vod 

  Rybková, Tereza
  Problematika toxicity hasebních vod se v současné době dostává stále více do popředí zájmu. Při požáru dochází ke vzniku celé řady nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit kvalitu některých složek životního ...
 • Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích 

  Janebová, Bibiana
  Pěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich ...
 • Syntéza pěnové biokeramiky pro potenciálně lékařské aplikace 

  Doboš, Petr
  Cílem práce byla příprava porézních vzorků HAP pro potenciálně medicínské aplikace. HAP byl připraven metodou sol-gel a precipitační. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, XRD, SEM. Takto připravený HAP byl napěněn pomocí ...