Now showing items 1-2 of 2

  • Parametry vedení vn 

    Dohnal, Martin
    Tato práce se zabývá výpočtem parametrů vedení a jejich měřením. První část práce se zabývá výpočtem parametrů vedení. Druhá část práce se zabývá měřením parametrů vedení. Třetí část práce se zabývá měřením parametrů ...
  • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

    Němec, Jan
    Připojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý ...