Now showing items 1-2 of 2

  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Kolářová, Ivana
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rozpočtového hospodaření obce v letech 2006 až 2009. Práce je rozdělena na tři části. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Druhá část práce je zaměřena na ...
  • Zhodnocení obecního majetku v čase 

    Sýkora, Ondřej
    Předmětem diplomové práce „Zhodnocení obecního majetku v čase“ je zvolení nejvhodnější varianty financování investičního projektu. Projekt řeší přestavbu stávajícího nevyužívaného Domu služeb na Komunitní dům seniorů. V ...