Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov 

  Vlček, Petr
  Diplomová práce se věnuje problematice přímého chlazení pro potřeby systémů klimatizace budov. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů a fyzikální podstaty chladící a klimatizační techniky. V rámci práce byl experimentálně ...
 • Chlazení ve vzduchotechnice 

  Vacková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přímého chlazení. Teoretická část popisuje termodynamické zákony, základní termodynamické děje v ideálním plynu a jednotlivé chladící cykly. V experimentální části byla řešena ...
 • Návrh systému chlazení pro potravinářský provoz 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení potravinářských provozů. Teoretická část je zaměřena na problematiku a různé možnosti přímého chlazení. Výsledkem výpočtu je návrh optimálního chladicího systému objektu na ...
 • Průmyslové chladicí systémy 

  Doležal, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem chlazení ledové plochy zimního stadionu. Návrh systému chlazení vychází z fyzikální podstaty, naměřených dat a postřehů z praxe. Výsledkem práce je návrh systému chlazení s co nejvyšším ...
 • Řízené odvlhčování v letním období 

  Voleš, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a zhodnocení dvou variant stavební úpravy (rekonstrukce) stávajícího vzduchotechnického zařízení, které obsluhuje laboratorní prostory pro výrobu mikroelektroniky společnosti GL Electronic, ...
 • Systémy vytápění a chlazení v kancelářských provozech 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a chlazení, včetně přípravy teplé vody administrativní části objektu výrobní haly. První část práce stručně po-jednává o historii vytápění a chlazení administrativních ...
 • Výpočtové a experimentální modelování přímého chlazení statorového vinutí synchronního motoru vodou 

  Kolaja, Adam
  Diplomová práce zde řeší problematiku výpočtového a experimentálního modelování přímého chlazení statorového vinutí synchronního motoru vodou. Pro účely experimentálního měření byl vytvořen přípravek, který svými materiálovými ...
 • Vzduchotechnika pasivního domu 

  Voleš, Jakub
  Bakalářská práce má za cíl navržení vzduchotechnického a chladícího zařízení pro pobytové místnosti pro rodinný dům o dvou podlažích. Návrh respektuje funkční, hygienické a provozní požadavky na vnitřní klima. Hlavním ...
 • Vzduchotechnika ubytovny 

  Horká, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou ubytovny. Řešeny jsou pokoje pro hosty, společné prostory a byt správce objektu. Projekt se zabývá návrhem větrací jednotky včetně zpětného získávání tepla, chladících jednotek, ...
 • Vzduchotechnika v motorestu 

  Kojecká, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a přímého chlazení v objektu motorestu. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Ve vybraných místnostech je navrženo přímé ...
 • Vzduchotechnika v penzionu 

  Klučáková, Markéta
  V této bakalářské práci je řešen návrh vzduchotechniky pro penzion s kavárnou. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Ve vybraných místnostech je řešen návrh přímého chlazení, ...