Now showing items 1-1 of 1

  • Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení 

    Těthal, Josef
    Diplomová práce pojednává o řešení problematiky spalin z plynové mikroturbíny jako sušicího média pro obecné sušení. Aby bylo možné tyto spaliny použít je nutné je ochladit na požadovanou teplotu. Výpočtová část zahrnuje ...