Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení výkonnosti společnosti 

  Pohlová, Aneta
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout konkrétní podobu implementace Balanced Scorecard pro společnost IZOL94, s.r.o., která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti této společnosti. ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Stojaspalová, Vendula
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout podobu implementace modelu Balance Scorecard pro vybranou společnost CZECHmetal spol. s r. o., která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Žůrek, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení hodnocení výkonnosti obchodní společnosti s využitím Balanced Scorecard. Teoretická část práce vymezuje důležité teoretické poznatky z odborné literatury, které jsou nutným základem ...
 • Náklady a přínosy zdravého životního stylu pro zaměstnance a jeho zaměstnavatele 

  Prax, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů při absenci zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Pomocí průzkumu je posouzena hodnota přímých i nepřímých nákladů. Dále se práce zabývá možností snížení těchto nákladů pomocí ...
 • Návrh implementace modelu Balanced Scorecard ve vybrané společnosti 

  Knapová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelu Balanced Scorecard a návrhem jeho implementace ve vybrané společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy jsou pro jednotlivé perspektivy odvozeny strategické ...
 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...
 • Návrh sloučení firem a analýza daňových dopadů 

  Bělová, Zuzana
  Bakalářská práce analyzuje návrh sloučení obchodního majetku tří rodinných příslušníků (živnostníků) v jednu společnost s ručením omezeným, se zdůrazněním vlivu na celkové daňové zatížení. Dále porovnává současné celkové ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Hrazdil, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména ...
 • Přínosy elektronického obchodu pro firmu a jeho propagace 

  Pawlas, Roman
  Bakalářská práce hodnotí současný stav elektronického obchodu Mgr. Elžbiety Jedzokové a jeho přínosy pro firmu. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou navrženy kroky, které zajistí optimalizaci a propagaci na Internetu.
 • Využití metod projektového řízení ve vybraném podniku 

  Hubert, Michal
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro rozšíření služeb vybraného podniku, který se zabývá prodejem sportovních kamer v kamenné prodejně v Praze a prostřednictvím e-shopu. K vypracování bylo ...
 • Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP 

  Jünglingová, Ivana
  Cílem práce„ Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP“ je popsat a zhodnotit poskytované služby sítě Enterprise Europe Network v konkrétním podnikatelském prostředí. Teoretická část je zaměřena na obecnou ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...
 • Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích 

  Dolníček, Daniel
  DOLNÍČEK, D. Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2016. Diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, které mohou nastat při obchodování na ...