Now showing items 1-7 of 7

 • Multifunkční sportovní hala 

  Mika, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce multifunkční sportovní haly v Přerově. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 34 x 61 m a výšku 13 m. Příčná vazba je tvořena obloukovými ...
 • Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu 

  Bui, Trung Thanh
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce objektu výstavního pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako trubkový ...
 • Nosná ocelová konstrukce víceúčelového halového objektu 

  Prokešová, Pavlína
  Cílem diplomové práce je navrhnutí a posouzení víceúčelového halového objektu v lokalitě Brno. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,0 x 84,0 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve třech variantách. ...
 • Nosná ocelová konstrukce zastřešení tribuny sportovního stadionu 

  Hubáček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení tribuny sportovního stadionu v délce 67,2 m a šířce 28,8 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A ja navržena ...
 • Ocelová konstrukce kulturní haly 

  Břečka, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Nosná konstrukce je ...
 • Průmyslová hala 

  Forman, Radek
  Skladová a výrobní dvoulodní hala s nosnou ocelovou konstrukcí a tepelně izolačním pláštěm, o rozpětí 36 m a délce 72 m. Součástí haly jsou dva mostové jeřáby o nosnosti 32t a 40t. Hlavní nosná konstrukce je řešena jako ...
 • Skladovací hala 

  Petrů, Milan
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce skladovací haly v Brně. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 19x20 m a výšku 9,5 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příčné nosné rámy. Vzdálenost příčných vazeb ...