Now showing items 1-12 of 12

 • Bytové domy v Brně, Bystrci - příprava a organizace výstavby 

  Šarlejová, Petra
  Diplomová práce se zabývá stavební přípravou a organizací výstavby dvou bytových domů v Brně – Bystrci v ulici Šemberova. Bytové domy jsou řešeny jako novostavba o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém ...
 • Komplexy aminojílu a vybraných organických látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových ...
 • Marketingové systémy malých a středních stavebních firem 

  Muškát, Petr
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit efektivní systém databáze, sloužící zároveň jako zdroj informací. Navržený systém má za úkol ulehčit a zjednodušit přehlednost interních firemních informací o zákaznících ale také ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Budínská, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak ...
 • Návrh údržbových prací pro malý dopravní letoun 

  Bednář, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout údržbové práce pro malý dopravní letoun. Tato diplomová práce je zaměřena na přehled činností, které jsou prováděny při údržbě malých dopravních letounů s kapacitou kolem padesáti ...
 • Optimalizace přípravy aminojílů a jejich charakterizace 

  Plotěná, Michaela
  Cílem této práce je poskytnout přehled o struktuře, syntéze, vlastnostech a využití hořečnatého fylosilikátu s 3-aminopropyl funkčními skupinami (aminojíl). Výzkum v této práci se zaměřuje na přípravu aminojílů, konkrétně ...
 • Organizace a příprava stavební zakázky 

  Vaculík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je popsání průběhu přípravy a organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Nejprve je problematika vysvětlena teoreticky a poté prakticky zpracována na zvolené zakázce. Řešenou stavební ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Produkce nanočástic stříbra bakteriemi 

  Kubínová, Martina
  Nanočástice stříbra a jejich potencionální využití jakož i budoucí vliv na životní prostředí je stále objektem studií. Metodika syntézy nanočástic stříbra je poměrně dobře prostudována a studium se nyní zabývá spíše ...
 • Příprava a organizace výstavby výrobního areálu 

  Řeháček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby výrobního areálu firmy SPEDUR ve Žďáře nad Sázavou. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, situace stavby, časové plány, projekt ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Koukal, Marek
  Práce se zabývá přípravou stavební zakázky. V teoretické části je specifikována výrobní příprava stavební zakázky. Dále je představena stavební firma, působící na stavebním trhu, s polem působnosti převážně v Jihomoravském ...
 • Zkrácení přípravného času ve výrobě 

  Minaříková, Gabriela
  Tato práce se zabývá plánováním výroby v podnikových informačních systémech. Detailně popisuje proces plánování malosériové výroby ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o. a snaží se tento proces optimalizovat na základě ...