Now showing items 1-4 of 4

 • Obrábění součásti z hliníkové slitiny 

  Filistein, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá technickou přípravou výroby vík alternátorů. V práci je postupně popsán výběr stroje a nástrojů. Dále jsou rozepsány jednotlivé problémy, které se vyskytly při vzorkováních. Na konci jsou provedeny ...
 • Organizace technické přípravy výroby 

  Šípková, Nela
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající činnosti v oblasti technické přípravy. Na základě získaných poznatků doporučit vhodný informační systém a navrhnout metodiku implementace do firmy. Problém je aplikován ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Hudeček, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů“, je analýza současného stavu ve firmě, tj. možnosti a kapacity firmy pro výrobu nového výrobku. Podle těchto zjištění rozhodnout, ...
 • Studie řízení výrobního procesu u vybraných produktů 

  Růžička, Pavel
  Diplomová práce se zabývá průběhem výroby odlitků ve společnosti ŽĎAS, a.s. a způsobem implementace požadavků zákazníka. Cílem práce bylo vytvořit diagram Work Flow technické přípravy výroby podle interních směrnic. Dalším ...