Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Holá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Moravy, s. p. 

  Cetkovská, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení části toku Romže, která je ve správě Povodí Moravy, s. p. Romže protéká intravilánem obce Držovice, kde se nachází vymezená oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem. Na ...