Now showing items 1-8 of 8

 • Certifikace Metrologické laboratoře 

  Krbušková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy (9000, 9001, 9004, 19011) potřebné pro certifikaci firmy. Dále je v této práci zpracovaná příručka ...
 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Management jakosti v chemických laboratořích 

  Ducháč, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na systém managementu jakosti a jeho funkcí v chemických analytických laboratořích. V literární části je věnován prostor pro analýzu vývoje a perspektivy v řízení chemických organizacích se ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Hájek, Jiří
  Tato práce se zabývá detailním rozborem systémů managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000 ve vybrané společnosti. Cílem této práce je provést dokladnou analýzu tohoto systémy a dále se zaměřit na konkrétní problém, oblast ...
 • Systém jakosti a jeho aplikace v environmentální analýze 

  Holoubek, Vladimír
  Diplomová práce je teoretického charakteru. V první části práce je zpracována příručka jakosti pro fiktivní, malou laboratoř zabývající se environmentální analýzou a odběrem vzorků půdy. Příručka je zpracovaná podle normy ...
 • Systém jakosti a možnosti jeho aplikace v oblasti ochrany obyvatelstva 

  Kulíšek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti dle norem ISO 9000 a 14000. Je vytvořena pro konkrétní pracoviště ochrany obyvatelstva, ale zároveň tak, aby se dala použít na jakoukoliv výjezdovou jednotku ...
 • Vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře 

  Hrubá, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti pro hydrochemickou laboratoř tak, aby odpovídala normám ISO 9000 a 16000. Příručka jakosti popisuje principy, zásady a postupy pro práci běžných auditovaných a ...
 • Zpracování příručky jakosti pro akreditované laboratoře 

  Žůrová, Vladislava
  V souladu s ISO normami je zpracována příručka jakosti pro akreditované laboratoře pracující v oblasti Ministerstva zdravotnictví ČR. Součástí této příručky jsou i standardní operační postupy (SOP) pro jednotlivé metody v ...