Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí transformátor napětí 

    Kovařík, Martin
    Tato práce je zaměřena na zjištění parametrů prvků náhradního schématu přístrojového transformátoru napětí TJC 7-G z portfolia ABB. Největší důraz pří řešení je kladen na správné určení rozptylových reaktancí primárního a ...
  • Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. 

    Velešík, Petr
    Stěžejní částí diplomové práce je provedení rozboru funkce přístrojového transformátoru napětí s pomocí náhradního schématu a fázorových diagramů. U prvků náhradního schématu je řešen jejich vliv na chyby přístrojového ...