Now showing items 1-16 of 16

 • Bezdrátový přístupový systém 

  Sekyra, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o praktické realizaci přístupového terminálu pro akademickou půdu s možností přenosu dat pomocí rádiového modulu ZigBee PAN4551 a Ethernetového modulu Rabbit RCM3200. Dle zadání má přístupový ...
 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Biometrické autentizační metody 

  Flídr, Jakub
  První část bakalářské práce zahrnuje popis základních pojmů souvisejících s biometrií. Dále jsou zde popsány a rozděleny jednotlivé biometrické metody. Je popsán jejich princip a přibližné výkonnostní parametry. V druhé ...
 • Inteligentní přístupový systém 

  Steingart, Viktor
  Práce se zabývá tvorbou autonomního vestavěného systému sloužícího jako přístupový systém postaveném na platformě ESP8266. Systém umožňuje přístup správce do administrátorského webového rozhraní pomocí mobilního telefonu.
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Laboratorní úloha elektronického zabezpečovacího systému komunikujícího přes síť Ethernet 

  Harth, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronických zabezpečovacích systémů komunikujících přes síť Ethernet. Na tomto základě je navrhnuta laboratorní úloha pro integrovaný bezpečnostní systém Xtralis 3000 ...
 • Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), ...
 • Návrh přístupového systému jako součást řešení fyzické bezpečnosti 

  Dohnal, Matěj
  Tato diplomová práce pracovává návrh přístupového systému jako součásti řešení fyzické bezpečnosti pro energetickou společnost v České republice. Přístupový systém je navržen tak, aby vyhověl všem zákonným požadavkům, a ...
 • Přístupový systém podniku s EZS Jablotron 100 

  Hink, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace přístupového systému podniku s elektronickým zabezpečovacím systémem Jablotron 100 a jeho propojením s jinými systémy. Byl navržen a naprogramován můstek s API ...
 • Přístupový systém s alarmem 

  Vlašánek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístupového systému s alarmem. Obsahuje rozbor aktuálně dostupných přístupových systémů na internetu. Dále je navržen a vyroben přístupový systém s funkcí alarmu při použití RFID ...
 • Přístupový systém s rozhraním Ethernet 

  Knotek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přístupového systému založeného na bázi karet RFID (standardu Mifare), komunikujícího se serverem přes rozhraní Ethernet. Identifikaci uživatelů zajišťují čtecí jednotky, které jsou ...
 • Realizace přístupového systému na bázi RFID 

  Buchal, Adam
  Tato práce se zabývá využitím technologie RFID v přístupových systémech do inteligentních budov. Dále je v práci popsán princip funkce RFID čteček a seznam pracovních frekvencí, na kterých tato technologie funguje. Další ...
 • Realizace přístupového systému pro inteligentní budovy na bázi RFID 

  Mikšíček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití RFID technologie v inteligentních budovách. V první části popisuje hlavní části technologie, princip funkce a uvádí příklady využití v různých oblastech. Druhá část se zabývá ...
 • RFID ovládání 

  Otava, Lukáš
  Tato práce se zabývá RFID technologií, jejími možnostmi a dostupnými řešeními pro čtení na větší vzdálenosti. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro RFID přístupový systém ovládající vstupní bránu parkoviště. Návrh ...
 • Systém logování příchodů pomocí NFC 

  Kyzlík, Lukáš
  Semestrální práce se soustředí na průzkum před návrhem a tvorbou prototypů modulů přístupového systému využívající technologii NFC. Detaily o implementaci technologie NFC jako například komunikační módy, signalizační módy, ...
 • Zařízení pro testování výroby 

  Vokřál, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací testovacího zařízení pro předmontované bubínky mechatronických cylindrických vložek. Testovací zařízení je určeno pro otestování mechanické a elektronické části což zajistí, minimalizaci ...