Now showing items 1-13 of 13

 • Aerodynamická řešení podlah závodních vozů 

  Martínek, Tomáš
  Cílem této práce je objasnit podstatu přítlačné síly vznikající přísavným efektem. Náplní je teoretické popsání základního jevu, vysvětlení vzniku přísavného efektu na okruzích a následné uvedení příkladů vozů, využívající ...
 • Aerodynamické prvky vozidel Formule 1 

  Mazáč, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aerodynamické prvky vozidel Formule 1. Začátek práce je věnován základům aerodynamiky a vytváření přítlaku. Poté se zabývá vývojem aerodynamiky od počátku Formule ...
 • Aktivní aerodynamické prvky automobilů 

  Mikulášek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aktivní aerodynamické prvky. Práce nás nejprve seznámí se základy aerodynamiky a tvorbou vztlakové síly. Popisuje jednotlivé aktivní aerodynamické prvky, které ...
 • Experimentální měření aerodynamických silových účinků 

  Job, Štefan
  Tato práce se zabývá vlivem aerodynamických silových účinků na vozidlo. Její součástí je provedení jízdní zkoušky vozidla, návrh optimálního postupu pro zpracování naměřených signálů, jejich samotné zpracování a závěrečné ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Historický přehled vývoje podvozků a motorů formule 1 

  Hrudík, Jan
  Tato bakaláská práce se zabývá pehledem hlavních milník v oblasti vývoje konstrukce závodního vozu. Pozornost je vnována vozm formule 1, které jezdí v závodech od roku 1950. Ped samotným popisem technických ešení vozu ...
 • Možnosti laboratorní přípravy a testování stříkaných betonů 

  Helan, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na možnost laboratorního testování stříkaných betonů. Důležitým bodem práce je porovnání vlastností stříkaného betonu připraveného v laboratoři s přítlakem a betonu stejné receptury aplikovaným ...
 • Možnosti stanovení korelačních vztahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů 

  Liška, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti stanovení korelačních vztahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů. Cílem diplomové práce je studium základních vlastností jednotlivých receptur stříkaných betonů. Důležitým ...
 • Možnosti využití různých druhů příměsí v technologii stříkaných betonů 

  Berčík, Martin
  Bakalářská práce je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích inertních a aktivních příměsí a jejich vlivu na stříkaný beton. Zaměřuje se hlavně na složení jednotlivých příměsí, na jejich funkci vykonávající ...
 • Parametrizovatelný hudební nástroj pro mobilní platformy 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit jako tříosý parametrizovatelný hudební nástroj, resp. modifikovaný MIDI kontrolér, pro mobilní zařízení postavená na platformě Android. V úvodní části je čtenář ...
 • Přísavný efekt v motorsportu 

  Mlčoch, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis přísavného efektu, jeho vlivu na aerodynamiku vozidla a využití v motorsportu. Práce se zabývá závislostí tohoto způsobu vytváření přítlaku na konstrukci vozu a jeho nastavení, ale ...
 • Vliv přítlaku a aditiv na životnost olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Přívozník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory v hybridních elektrických vozidlech pracujícími v režimu částečného nabití (PSoC – Partial State of Charge). V tomto režimu často dochází k degradaci záporné elektrody ...
 • Vliv přítlaku na životnost olověných akumulátorů u hybridních elektrických vozidel 

  Pospíchal, Martin
  Olověné akumulátory využívané u hybridních elektronických vozidlech HEV pracují v rychlocyklovacím režimu ve stavu částečného nabití PSoC. Dochází při tom k degradačním mechanismům, které souvisí s nevratnou sulfatací ...