Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza příčin dopravních nehod vozidel s chodci na vybraných přechodech pro chodce 

  Šimáková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá příčinami dopravních nehod na přechodech pro chodce. V úvodu teoretické části jsou popsány příčiny a míra zavinění dopravních nehod na přechodech pro chodce jednotlivými účastníky. V rámci druhé ...
 • Dopravní terminál Broumov 

  Jetmar, Jiří
  Cílem diplomové práce je návrh nového autobusového terminálu a rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve městě Broumov.Práce se zabývá vhodným návrhem uspořádání autobusových zastávek.Součástí práce je návrh vhodného ...
 • III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození 

  Jelínková, Eva
  Náplní bakalářské práce je úprava křižovatky ulic Náměstí osvobození, P.Bezruče a 1.máje v obci Horka nad Moravou. Práce obsahuje úpravu zpevněných ploch a zklidnění silnice III/4465 v prostoru ulice Náměstí osvobození. ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Konverze Heršpické ulice na sběrnou komunikaci 

  Mareček, Zdeněk
  Cílem této práce je navržení přestavby sběrné komunikace Heršpické v Brně a zlepšit tak dostupnost pro všechny druhy dopravy. Obsahuje návrhy úprav křižovatek nacházejících se na této komunikaci. Tato práce je zpracována ...
 • Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem 

  Jančík, Josef
  Náplní bakalářské práce je navrhnout úpravu stávající stykové křižovatce ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem na kruhový objezd o průměru 28 m.
 • Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Styková křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci je rekonstruována na okružní křižovatku o čtyřech větvích. Cílem této rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce a dodržení architektonických zásad. ...
 • MÚK na R52 - Moravany 

  Lička, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá napojením ulice Vídeňské na budoucí obytné zástavby ležící mezi Přízřenicemi a Modřicemi. Tato práce je zpracována na úrovni technické studie. Předmětem této práce je návrh mimoúrovňové křižovatky ...
 • Návrh rekonstrukce ulice Gorkého v Brně 

  Smolka, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování technické studie ulice Gorkého v Brně – Veveří. V diplomové práci budou zpracovány tři varianty situací, které se budou zaměřovat na několik různých kritérií. Varianta 1. se zaměřuje ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně 

  Paszandová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu ...
 • Nové autobusové nádraží v Humpolci 

  Sejkora, Jan
  Autobusové nádraží se nachází zhruba 300 m od železniční stanice a je majetkem společnosti ICOM Transport a.s., který se rozhodl z důvodu naddimenzovanosti nádraží přesunout ho do areálu svého sídla a stávající prostor ...
 • Optimalizace dopravy v městské části Brno - Medlánky 

  Halodová, Klára
  Předmětem diplomové práce je vyřešení problémů v dopravě v městské části Brno - Medlánky. Jedná se zejména o zklidnění dopravy, optimalizaci šířkového uspořádání, vyřešení statické dopravy apod., s ohledem na udržitelnou ...
 • Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 

  Kejvalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá analýzou návrhových parametrů pro rozhledové trojúhelníky vozidel, chodců a cyklistů normy ČSN 73 6110. Vymezuje se na dvě hlavní kapitoly, jimiž jsou Rozbor problému a Vlastní analýza. První ...
 • Přednádražní prostor v Moravské Třebové 

  Kelča, Petr
  Náplň bakalářské práce je celková reorganizace stávajícího přednádražního prostoru vlakového nádraží v Moravské Třebové. Práce obsahuje úpravu komunikací pro automobilovou dopravu, pěší včetně bezbariérových úprav, zřízení ...
 • Přestavba křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě 

  Škvainová, Aneta
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě. Úprava křižovatky je řešena variantě v rozsahu odpovídající studii. Prověřovány jsou prostorové možnosti pro úpravu ...
 • Přestavba křižovatky Svatopluka Čecha × Pod Valy × Tovární v Uherském Brodě 

  Mareček, Zdeněk
  Cílem této práce je navržení nového stavu problémově organizované úrovňové křižovatky ulic Pod Valy, Brodská, Tovární a Svatopluka Čecha v Uherském Brodě. Na křižovatce bylo provedeno sčítání intenzit dopravy. Varianta ...
 • Přestupní uzel Brno - Merhautova 

  Krejčí, Petr
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem přestavby křižovatky ulic Merhautova a Provazníkova v Brně, aby zde vznikl komfortní přestupní uzel mezi všemi projíždějícími linkami. Přestavba křižovatky zahrnuje návrh nové ...
 • Přestupní uzel Brno-Komárov 

  Odstrčilová, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestupního uzlu veřejné hromadné dopravy v Brně-Komárově v návaznosti na tramvajovou smyčku, s cílem zvýšení komfortu přestupních vazeb a možností ukončení většího počtu autobusových ...
 • Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Jeremenkova, Pasteurova a Černá cesta. Jedná se o návrh okružní křižovatky o třech větvích a jedním bypassem na hlavní ulici Pasteurova. Cílem této rekonstrukce je ...
 • Rekonstrukce ulice B. J. Krawce v Chocni 

  Jetmar, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce komunikace v ulici Bj. Krawce v obci Choceň, která je nově navržena jako zóna 30. Je navrženo vhodného šířkového uspořádání a zajištění dostatečného množství parkovacích míst ...