Now showing items 1-3 of 3

 • Algoritmizace výpočtu odložené daně z příjmů 

  Staňková, Svatava
  Tato práce se zabývá algoritmizací výpočtu odložené daně z příjmů. Účetním jednotkám jsou doporučeny jednotlivé kroky výpočtu a následné zaúčtování odložené daně z příjmů.
 • Odložená daň z příjmu v auditu účetní závěrky 

  Přidalová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor základních východisek problematiky odložené daně a následně výpočet odložené daně v podmínkách reálné výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dva na sebe navazující celky, část ...
 • Odložená daň z příjmů v obchodní společnosti 

  Bačíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odložené daně z příjmu. Zásadní část představuje výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů v prvním roce vykázání a postup v dalších letech vykazování. Tento výpočet a účtování ...