Now showing items 1-8 of 8

 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Turek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o procesu nanášení práškových laků, popisu jednotlivých kroků a používaných typů zařízení. Práce dále obsahuje rozdělení práškových laků a přehled základních informací, vzorkovnice barevných ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Povrchová úprava nábytkového kování 

  Fiedlerová, Eva
  Práce se zabývá povrchovými úpravami s aplikací na nábytkovém kování. Na kování působí vnější činitelé, před kterými je nutné chránit povrch výrobku. Před samotnou povrchovou úpravou se dělají předúpravy z důvodu očištění ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Povrchové úpravy v lehkém průmyslu 

  Dokoupilová, Dita
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem jednotlivých aplikací práškových materiálů. Práškové lakování je technologie nanášení povlaků na kovové materiály. Cílem je ochrana ...
 • Povrchové úpravy ve strojírenství 

  Čudová, Monika
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá experimentální ověření dvou zadaných laků. Laky jsou nanášeny na speciálně vyrobenou destičku. Základem byla literární studie problematiky koroze, nátěrových hmot ...
 • Studium předúpravy a následné hydrolýzy vybraných lignocelulózových materiálů 

  Kovářová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá studiem chemické a enzymatické hydrolýzy dřevního materiálu. Cílem práce byl výběr vhodné metody předúpravy lignocelulózového materiálu, odpadních pilin. Teoretická část práce je zaměřena na ...
 • Vliv technologického procesu práškového lakování na kvalitu pokovení stříbrem u komponent plynem izolovaných rozvoden – GIS 

  Nováková, Eliška
  Práce řeší problematiku nanášení povlaku stříbra na vnitřní povrch dílce trubkovitého tvaru vyrobeného z hliníkové slitiny EN AW-6101B. Vysoká afinita hliníku ke kyslíku, heterogenita povrchu a přítomnost vodíku v základním ...