Now showing items 1-6 of 6

 • Napjatostní, deformační a spolehlivostní analýza přední kompozitní nápravy lehokola 

  Ondrejka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitní nápravy lehokola – tříkolky firmy AZUB pro analýzu deformačně napěťových stavů. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část obsahuje seznámení ...
 • Návrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízením 

  Porteš, Petr
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat odometrické snímače na mobilního robota s Ackermannovým řízením Bender 2 a navrhnout matematický model, který by z dat těchto snímačů vyhodnocoval ujetou trajektorii ...
 • Návrh okruhu HSŘ traktoru Maxterra 

  Vodák, Lubomír
  Tématem diplomové práce je návrh okruhu hydrostatického řízení traktoru Maxterra, kde pracovní médium je olej z převodovky. Součástí návrhu je také kontrolní výpočet hydrostatického okruhu řízení. Jako další část práce je ...
 • Návrh přední nápravy formule SAE 

  Honzík, Tomáš
  V diplomové práci se budu zabývat návrhem přední nápravy. Sestavu budu navrhovat v programu od MSC s názvem ADAMS. Budu sledovat kinematické změny vozu (např. změna polohy bodu klopení, odklon kola, nastavení geometrie, ...
 • Přestavba zavěšení předních kol automobilu 

  Chaura, Václav
  Tato práce je zaměřena na návrh přestavby zavěšení předních kol automobilu pro závodní účely. Je popsáno stávají řešení zavěšení s analýzou statických a kinematických veličin. Dále je navržena změna zavěšení za účelem ...
 • Typy náprav osobních automobilů 

  Sedlář, Jiří
  V této práci je uveden přehled typů náprav, které se používají u současných osobních automobilů. U jednotlivých typů náprav je popsán jejich princip činnosti a je také uveden příklad použití u konkrétního automobilu. V ...