Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví 

    Popelka, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá popisem pravidel létání podle předpisu L2 v oblasti civilního letectví. V první kapitole je stručně shrnuta historie utváření leteckých pravidel. Druhá kapitola popisuje předpis L2. Ve třetí až ...