Now showing items 1-2 of 2

  • Normativní požadavky na činnost zádržných systémů vozidel 

    Kučera, Jonáš
    Tato práce pojednává o normativních požadavcích kladených na činnost zádržných systémů. Jsou zde uvedeny biomechanické limity lidského těla, zádržné systémy, popsán princip jejich činnosti, legislativa. Legislativa, zejména ...
  • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

    Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
    Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...