Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům v Humpolci 

    Novák, Tomáš
    Bakalářská práce řeší návrh bytového domu s prodejnou kol ve městě Humpolec. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska stavební fyziky a požární ochrany staveb. Objekt je rozdělen do ...
  • Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně 

    Bartek, Petr
    Tématem této diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby dvoupatrové mateřské školy v brněnské městské části Bystrc. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán objektový, projekt zařízení ...