Now showing items 1-4 of 4

 • Nosná konstrukce bytového domu Palackého třída 24, Brno 

  Nečas, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce bytového domu. Založení je realizováno prostřednictvím soustavy základových pásů. Hlavními nosnými prvky ve svislém směru jsou nosné zděné stěny. Nosné vodorovné konstrukce ...
 • Nosná konstrukce horského hotelu 

  Kudličková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horského hotelu půdorysného tvaru L. Horský hotel má být realizován v obci Vernířovice v okresu Šumperk. Navrhovaná konstrukce je tvořena 4. nadzemními podlažími. V 1.NP ...
 • Výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace 

  Kucek, Martin
  Cílem této práce je výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace. V řešení bylo použito pravděpodobnostní nelineární analýzy metodou konečných prvků. Nelineární numerickou analýzu ...
 • Zesílení střešních vazníků ve výrobní hale 

  Wawreczka, Karel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh zesílení střešní konstrukce průmyslové haly. Vazníky byly navrženy před 18-ti lety podle ČSN. V mé práci jsou vazníky přepočítány dle současných platných evropských norem. Je navrženo ...