Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

    Vašková, Helena
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o. Poskytnutá data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, analýzy časových řad a regresní ...