Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh statistické přejímky 

    Macho, Vítězslav
    Práce navrhuje podrobný postup statistické přejímky výrobků v seriové výrobě včetně přejímacího plánu a operační charakteristiky.
  • Statistické přejímky srovnáváním 

    Bartušek, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem statistických přejímek srovnáváním. V práci jsou popsána tři diskrétní rozdělení pravděpodobností – hypergeometrické, binomické a Poissonovo, včetně konvergencí jejich pravděpodobnostních ...