Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry 

    Štěpán, Radim
    Tato práce se zabývá návrhem elektronicky řiditelných filtrů s pomocí moderních aktivních prvků, jako jsou proudové konvejory, transkondukční zesilovače či programovatelné proudové zesilovače. Při návrhu nových zapojení ...