Now showing items 1-3 of 3

 • Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany 

  Charvátová, Marie
  Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany je navržena vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení center obcí Těšany a Moutnice, zvýšení bezpečnosti jízdy v obci a zvýšení plynulosti dopravy. Součástí diplomové práce je ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby dálničního nadjezdu a přeložky silnice 

  Schindler, Marek
  Tato diplomová práce zpracovává projekt stavebně technického řešení přeložky úseku silnice a stavby mostu, který tuto silnici převádí přes trasu dálnice D47. Cílem je naplánovat výrobu stavby tak, aby samotný průběh ...
 • Západní obchvat Pelhřimova 

  Dočkal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá přeložkou silnice I/34, konkrétně západním obchvatem Pelhřimova. V severní části obchvatu je řešeno křížení se silnicí I/19 a II/112 pomocí mimoúrovňové okružní křižovatky. Důvodem stavby obchvatu ...