Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh počítačové sítě pro dřevozpracující podnik 

  Kampas, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro dřevozpracující podnik, ve kterém je potřeba provést optimalizaci stávající kabeláže.
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Bílek, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice počítačových sítí. Konkrétně se pak zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro novostavbu, ve které je potřeba provést kompletní rozvod a optimalizaci počítačové sítě nutné ...
 • Radiomodem pro poloduplexní přenos 

  Urbaník, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného pro bezdrátový přenos řídících signálů. Zařízení je navrženo pro poloduplexní bezdrátový přenos. Popisuje různé možnosti řešení dané problematiky. Rozebírá volbu ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě kancelářského objektu 

  Šebrle, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě ve společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. Následně byl vypracován návrh nové sítě dle požadavků investora. V práci jsou ...
 • Rekonstrukce síťové infrastruktury ve firmě 

  Hošek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových síti. Hlavní náplní této práce je analýza a návrh rekonstrukce počítačové sítě ve firmě z důvodu nevyhovujícího současného provedení sítě. Jméno této firmy nebude ...
 • Rekonstrukce strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Rybáková, Alena
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro kancelářský objekt, ve kterém je potřeba provést rozdělení a optimalizaci stávající kabeláže z důvodu ...
 • Vnitropodniková komunikace ve vybrané společnosti 

  Rampulová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou interní komunikace ve vybrané společnosti. Teoretická východiska práce odhalují poznatky o komunikaci jako takové a o komunikaci uvnitř firmy. Praktická část analyzuje aktuální stav ...