Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace struktury a vlastností materiálů pro součásti motocyklů 

    Stárek, Jan
    Cílem této práce je vytvořit aktuální přehled používaných materiálů na vybrané motocyklové komponenty. Předložená bakalářská práce se mimo jiné zabývá srovnáním sériových dílů a jejich alternativních variant pro závodní ...
  • Visualizace cyklických motorů 

    Fajkus, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...