Now showing items 1-2 of 2

  • Dálkové ovládání modelu auta pomocí PC 

    Drdla, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem dálkově ovládaného modelu auta ovládaného pomocí počítače. Popisuje návrh a sestrojení fyzického modelu auta, návrh a implementaci aplikace pro mobilní operační systém Android a řídicí aplikace ...
  • Vzdálené řízení modelového vozidla přes webové rozhraní 

    Rybníček, Jan
    Tato práce se zabývá problematikou zkonstruování modelového vozidla řízeného přes webové rozhraní. Srovnává dostupné miniaturní počítače využitelné pro řízení vozidla. Dále se zabývá vytvořením modulu ovládání motorů a ...