Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlivu velikosti okna a zpoždění na efektivitu TCP spojení 

  Kavický, Martin
  Obsahem diplomové práce je popis pole Klouzavého okna a jeho rozšiřujících algoritmů, jimiž jsou algoritmy Pomalého startu, Dynamické nastavení okna v případě zahlcení, Rychlé opakování přenosu a Rychlé zotavení. Dále je ...
 • Komunikační síť ve firmě 

  Sychra, Jakub
  Tato práce se zabývá dostupnými komunikačními technologiemi a jejich možným využitím ve firmách. Při návrhu komunikační sítě je třeba mít přehled o typech a trendech komunikačních technologií. Z této široké škály nabízených ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Modelování a simulace PLC komunikace pro chytré měření s využitím Network Simulator-3 

  Petrůj, Jakub
  Diplomová práce se zaobírá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení s využitím NS-3. V úvodní části práce jsou shrnuty základní informace o PLC technologii, distribučních sítích a širokopásmových ...
 • Modul digitálního signálového procesoru pro ruční RFID čtečku 

  Benetka, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu digitálního signálového procesoru pro ruční RFID čtečku pracující v UHF pásmu. Je zde zvoleno řešení, které využívá speciální integrovaný obvod EM4298 pro zpracování ...
 • Modulace v PLC systémech 

  Procházka, Vít
  V bakalářské práci je popsán princip a způsob komunikace po elektrické napájecí síti PLC, možnosti využití, jak v průmyslových aplikacích, ale hlavně v širokopásmových systémech, které mohou představovat slibnou konkurenci ...
 • Multimediální podpora předmětu BSIS 

  Pasečný, Jan
  Tato práce si dává za cíl vytvořit ucelenou podobu studijních materiálů, doplněných o názorné příklady, pro předmět Signály a soustavy. Úvodní část diplomové práce obsahuje charakteristiku vybraných skupin signálů: zvukové, ...
 • Optické kabeláže - srovnání 

  Zelinková, Vlasta
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu způsobů montáží a pokládek optických tras. V první kapitole je proveden rozbor porovnání parametrů optické a metalické kabeláže, a to hlavně z pohledu přístupových sítí. Tato část ...
 • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

  Alexa, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení se se standardem WiFi - IEEE 802.11 obecně. Hlubší zaměření se věnuje moderním standardům ‘n’ a ‘ac’, kde jsou prezentovány hlavní rozdíly a inovace oproti starším standardům ...
 • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

  Alexa, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o bezdrátových systémech standardu IEEE 802.11. V práci jsou vysvětleny základní pojmy a principy, týkající se digitálních bezdrátových systémů. Práce je strukturovaná do 4 tematických celků, ...
 • Problematika zvyšování přenosových rychlostí u TKR 

  Šťovíček, Petr
  Cílem práce je posoudit a navrhnout možné metody navyšování přenosových rychlostí po televizních kabelových rozvodech, konkrétně na síti UPC v Brně. První část souhrnně zpracovává všeobecné poznatky a uvádí čtenáře do dané ...
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...