Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR 

  Bednář, František
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti akumulační tepelné elektrárny v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy akumulačních elektráren, ...
 • Aplikace inovované metodiky plánování rozvoje přenosové soustavy 

  Vrábel, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje novému přístupu k plánování rozvoje přenosové soustavy. Pro uvedení do problematiky jsou na začátku teoretické části práce představeny současné způsoby plánování rozvoje přenosové soustavy. ...
 • Dynamické zatěžování venkovních vedení 

  Šimák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na představení zařízení a principů při dynamickém proudovém zatěžování vedení. Jednotlivé metody jsou představeny a popsány se zaměřením na systémy online monitorování. Dále je proveden výpočet ...
 • Komplexní návrh úseku venkovního vedení přenosové soustavy 

  Reiskup, Filip
  Práce se zabývá návrhem úseku venkovního vedení přenosové soustavy umístěného v lokalitách se specifickými atmosférickými podmínkami. V práci je detailněji popsána elektrizační síť v České republice a jsou uvedeny rozdíly ...
 • Potenciál nefrekvenčních podpůrných služeb pro provozovatele distribuční sítě 

  Reiskup, Filip
  Diplomová práce se zabývá tématem nefrekvenčních podpůrných služeb. První část práce nabízí přehled podpůrných služeb v rámci přenosové soustavy a zdůrazňuje změny v důsledku implementace evropských nařízení SOGL a EBGL. ...
 • Rizika a dopady black-outu v ČR 

  Tomášková, Kateřina
  Elektrická energie je nedílnou součástí našeho každodenního života. Už menší problém v elektrizační soustavě a malý výpadek proudu nám dokáže způsobit značné nepříjemnosti, natož pak výpadek rozsáhlejší. Cílem této bakalářské ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2012 

  Kuba, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou ustáleného chodu a zkratových poměrů v síti 110 kV E.ON, napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice. Rozvodna Otrokovice zajišťuje transformaci z nadřazené soustavy 400 kV na soustavu 110 kV ...
 • Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky 

  Sedláček, Štěpán
  Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních ...
 • Záložní zdroj 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...