Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza přenosu mobilního digitálního rozhlasového vysílání 

  Kresta, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem digitálního rozhlasového vysílání DAB a vytvořením jeho matematického modelu v programu MATLAB. V první části jsou rozebrány základní bloky vysílače a přijímače a jejich principy. ...
 • DWDM v přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Cílem této diplomové práce je vysvětlení problematiky optických přístupových sítí s vlnovým multiplexem, hlavním záměrem je demonstrace rozdílu mezi simulací a reálným měřením. Práce je rozdělena do několika základních ...
 • Ekvalizace přenosového kanálu 

  Žlebek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
 • Klasifikace přenosových kanálů na základě analýzy řečového signálu 

  Báňa, Josef
  Práce zkoumá vliv charakteristických vlastností přenosového kanálu VoIP na řečové parametry. V práci je hledán způsob emulace vlastností vybraného přenosového kanálu VoIP a vytvořeno emulační síťové prostředí. Ve vývojovém ...
 • Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem 

  Vašut, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je prostudování základních funkčních bloků kodéru a modulátoru standartu DVB-T. Dále je úkolem seznámit se s dokumentací DVB-T modulátoru DTA-110T a ASI/SDI adaptéru DTA-145 od firmy DekTec. ...
 • Širokopásmové metody přenosu dat po energetických sítích 

  Svoboda, Pavel
  Cílem této práce bylo prostudovat a popsat technologie určenou pro vysokorychlostní datovou komunikaci po energetické síti. V práci byly zkoumány především širokopásmové systémy komunikující po rozvodech nízkého napětí. ...