Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace přepěťových ochran v sítích NN 

  Knebl, Jan
  Tato práce popisuje návrh přepěťových ochran pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou této oblasti, která je v dnešní době zvláště na rodinných domech zanedbávaná. Úvodní část ...
 • Aplikace přepěťových ochran v sítích NN 

  Brtnický, Pavel
  Práce obsahuje problematiku přepěťových ochran v sítích nízkého napětí. První část se věnuje teoretickému rozboru o přepětí, kde je popsán vlastní vznik a základní dělení. Druhá část je věnována vnitřním a vnějším ochranám, ...
 • LiFePO4 akumulátor a BMS obvody pro akumulátorovou vrtačku 

  Fiala, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lithiových akumulátorů. Jsou zde uvedeny jejich typické vlastnosti a praktické využití. Také je tu kapitola o lithium-ion-železo-fosfátových akumulátorech, které budou součástí ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou ochrany před bleskem a řídí se soustavou norem ČSN EN 62 305. První část teoreticky rozebírá účinky blesku na objekty a inženýrské sítě. V druhé části je seznámení s vnější ochranou proti ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

  Tesař, Luděk
  Tato práce popisuje pravidla návrhu ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na základní pravidla návrhu ochrany před bleskem. Samotnému návrhu předchází podrobnější ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

  Kovář, Zdeněk
  Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...
 • Projekt silových a datových rozvodů administratívního objektu 

  Vančura, Jan
  Tato práce popisuje návrh silových a datových rozvodů. Cílem je vytvořit projekt elektroinstalace administrativního objektu. Na úvod práce je popsáno, jaké náležitosti má mít projektová dokumentace a jaké software se při ...
 • Projektování a dimenzování ochran v domovní elektroinstalaci 

  Chromík, Aleš
  Práce obsahuje seznámení se s problémy ochran úrazu elektrického proudu, kde jsou zahrnuty jednotlivé ochrany a jejich použití. V práci je také obsažen vliv účinků elektrického proudu na člověka. Dalším bodem seznámení je ...
 • Projektování přepěťových ochran dle ČSN EN 62 305 

  Pochop, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem projektováním přepěťových ochran pro obyčejný rodinný dům podle nového souboru norem ČSN EN 62305. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá metodou řízení rizika ...