Now showing items 1-6 of 6

 • Algoritmy přepočtů gamutů ve správě barev 

  Svoboda, Jan
  Práce se věnuje barvám - jejich reprezentaci v digitálních zařízeních, co nejvěrnějšímu zachování barev na rozdílných zařízeních a jakými postupy toho může být dosaženo. V první části práce stručně shrnuje poznatky o barvě ...
 • Ocelové konstrukce objektů kotelny a strojovny 

  Krompolc, František
  Pro stavební objekt výrobního bloku bioelektrárny je navržena nosná ocelová konstrukce členěná do dvou částí pro dva oddělené prostory kotelny a strojovny. Kvůli specifickému zatížení od provozního zařízení, aparátu a ...
 • Přepočet a alternativní návrh ocelové konstrukce zimního stadionu v Jindřichově Hradci 

  Holec, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jindřichově Hradci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 80 x 52 m. Střešní konstrukce je tvořena ...
 • Přepočet a alternativní návrh ocelové konstrukce zimního stadionu ve Znojmě 

  Strnadlová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je přepočet a alternativní návrh konstrukce zastřešení zimního stadionu ve Znojmě. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 84 x 63 m. Stávající střešní konstrukce je tvořena příhradovými vaznicemi ...
 • Přepočet a variantní návrh zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 84 x 63 m. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými ...
 • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

  Haška, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.